ระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใส่เลขประจำตัวผู้สมัคร (8 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องมีขีดกลางหรือเว้นวรรค

หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน ติดต่อ 093-315-0505 หรือ 096-563-6455