กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้อาจเกิดจากระบบกำลังอยู่ในช่วงอัพเดตข้อมูล หรือคุณยังไม่มีรหัสผ่านสำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต/โปรแกรมทะเบียนวัดผล

กรณีมีทั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต และรหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรมทะเบียนวัดผลแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อ noc@bodin.ac.th (ด้วยอีเมลโรงเรียน @bodin.ac.th) โดยแจ้งชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมทะเบียนวัดผล เพื่อเพิ่มรายชื่อต่อไป