เพื่อการใช้งานเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ กรุณาเปิดใช้งาน javascript


กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้อาจเกิดจากระบบกำลังอยู่ในช่วงอัพเดตข้อมูล หรือคุณยังไม่มีรหัสผ่านสำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต/โปรแกรมทะเบียนวัดผล

กรณีข้อมูลผู้ใช้งานไม่สมบูรณ์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ https://itsupport.bodin.ac.th/ จากนั้นกดสร้าง Ticket เลือกประเภท ร้องขอ หมวดหมู่ ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล จากนั้นระบุรายละเอียดโดยแจ้งชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมทะเบียนวัดผลของคุณ และกดส่งข้อความ เพื่อดำเนินการเพิ่มรายชื่อ