เพื่อการใช้งานเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ กรุณาเปิดใช้งาน javascript


นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ http://accounts.bodin.ac.th

กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบได้อาจเกิดจากระบบกำลังอยู่ในช่วงอัพเดตข้อมูล

สามารถตรวจสอบเอกสารที่ขอผ่านงานทะเบียนวัดผลได้จากที่นี่ คลิก

โปรดทราบ ระบบจะยกเลิกการส่งอีเมลแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป