ตรวจสอบสถานะการประกาศผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระบบสถานะ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลระบบเปิดให้บริการ
ผลการสอบกลางภาคเรียนยังไม่ประกาศผล
ผล 0, ร, มส, มผยังไม่ประกาศผล

ผลการเรียนรายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ปีการศึกษาสถานะ
12561ประกาศผลแล้ว
22561ประกาศผลแล้ว
12562ประกาศผลแล้ว
22562ประกาศผลแล้ว
12563ยังไม่ประกาศผล
22563ยังไม่ประกาศผล