ตรวจสอบสถานะการประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระบบสถานะ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลระบบเปิดให้บริการ
ผลการสอบกลางภาคเรียนยังไม่ประกาศผล
ผล 0, ร, มส, มผประกาศผลแล้ว

ผลการเรียนรายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ปีการศึกษาสถานะ
12561ประกาศผลแล้ว
22561ประกาศผลแล้ว
12562ประกาศผลแล้ว
22562ประกาศผลแล้ว
12563ประกาศผลแล้ว
22563ยังไม่ประกาศผล